XII Konferencja
Asocjacji
Niewydolności Serca PTK
16-17 czerwca 2023 roku | Łódź
ZAREJESTRUJ SIĘ

Szanowni Państwo,

 

Koleżanki i Koledzy,

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w dorocznej Konferencji Asocjacji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, która jest zaplanowana w dniach 16-17 czerwca br. w Łodzi. Tym razem spotykamy się na miejscu, konferencja odbywać się będzie jedynie w formie stacjonarnej.

Ostatni rok przyniósł kolejne nowości dla niewydolności serca, które zostaną przedstawione przez ekspertów z wiodących ośrodków kardiologicznych w naszym kraju. Atrakcyjny program naukowy obejmie szerokie spektrum zagadnień dotyczących profilaktyki niewydolności serca, diagnostyki, farmakoterapii, leczenia inwazyjnego przezskórnego/chirurgicznego, elektroterapii, problematyki ostrej i zaawansowanej niewydolności serca, w tym mechanicznego wspomagania krążenia i transplantacji serca.

Mamy nadzieję, że nasza Konferencja będzie miejscem spotkania lekarzy (nie tylko kardiologów), pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologów – wszystkich, którzy uczestniczą w procesie diagnostyczno-terapeutycznym pacjenta z niewydolnoscią serca.

Tegoroczna Konferencja podobnie jak w poprzednim roku odbędzie się w samym „sercu” Polski – Łodzi. Miejscem Konferencji jest zlokalizowany w centrum Hotel Double Tree by Hilton, oferujący komfortowe i profesjonalne przeprowadzenie całego spotkania.

 
Życzymy wspaniałych przeżyć naukowych i towarzyskich!
Zachęcamy do wczesnej rejestracji i rezerwacji hoteli.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego,

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Lelonek 
Przewodnicząca Asocjacji Niewydolności Serca PTK w kadencji 2021 – 2023 
 
Prof. UJ dr hab. Paweł Rubiś
Sekretarz Asocjacji Niewydolności Serca PTK 2021 – 2023  
 
wraz z Zarządem Asocjacji Niewydolności Serca PTK
KOMITET
ORGANIZACYJNY
Małgorzata Lelonek
 
Agnieszka Pawlak
 
Paweł Rubiś
 
Przemysław Leszek
 
Jarosław D. Kasprzak
KOMITET
NAUKOWY
   
Adam Antczak
Marianna Bąk
Agata Bielecka-Dąbrowa
Michał Bohdan
Anna Drohomirecka
Ewa Dziewięcka
Anna Furman-Niedziejka
Andrzej Gackowski
Marek Gierlotka
Marcin Grabowski
Marcin Gruchała
Katarzyna Holcman
Tomasz Hryniewiecki
Ewa Jankowska
Piotr Jankowski
Marta Kałużna-Oleksy
Karol Kamiński
Jarosław D. Kasprzak
Małgorzata Lelonek
Przemysław Leszek
Piotr Lipiec
Paweł Litwiński
Michał Marchel
Agnieszka Mastalerz-Migas
Agnieszka Nazaruk
Jadwiga Nessler
Jacek Niedziela
Zofia Oko-Sarnowska
Krzysztof Ozierański
Agnieszka Pawlak
Ewa Piotrowicz
Piotr Ponikowski
Piotr Rozentryt
Paweł Rubiś
Dorota Sobczyk
Ewa Straburzyńska-Migaj
Marta Sułkowska
Mateusz Sokolski
Sebastian Szmit
Anna Szyszkowska
Aleksandra Tomaszek
Anna Tomaszuk-Kazberuk
Agnieszka Tycińska
Karol Wierzbicki
Sylwia Wiśniowska-Śmiałek
Beata Wożakowska-Kapłon
Marta Załęska-Kocięcka
 
 
Zobacz Piątek Sobota

PLAN SAL

 

PROGRAM
KONFERENCJI

 

Piątek
09:00 - 12:00
Sala wykładowa - Hala V

10:30 - 11:30 
Sesja streszczeń
Paweł Rubiś (Kraków), Michał Bohdan (Gdańsk), Jacek Niedziela (Zabrze)

11:30 - 12:00
Sesja badań platformy naukowej PTK
Przewodniczący: Marek Gierlotka (Opole)

 1. Badanie HF-POL
  Małgorzata Lelonek (Łódź)
 2. Badanie Myocarditis-PL
  Agnieszka Pawlak (Warszawa)
Sala wykładowa - Kinowa

9:00 - 10:30 
Zaawansowana niewydolność serca – optymalna współpraca całego zespołu.
(Wspomaganie długoterminowe i nie tylko – warsztat)

 1. Zasady kwalifikowania pacjenta do leczenia – OHT / LVAD
  Przemysław Leszek
 2. OHT – kto jest optymalnym kandydatem ………………..
  Anna Drohomirecka
 3. LVAD – komu taka, a komu nie ………………..
  Marta Załęska-Kocięcka
 4. Dyskusja

10:30 - 12:00 
Zaawansowana niewydolność serca – optymalna współpraca całego zespołu.
(Wspomaganie krótko i średnioterminowe i nie tylko – warsztat) – część praktyczna

 1. Implantacja LVAD – okiem praktyka
  – Paweł Litwiński
 2. Opieka nad pacjentem z LVAD
  – Marta Załęska-Kocięcka
 3. LVAD – nadzór nad chorym ambulatoryjnie
  – Józef Stolarek
 4. LVAD – opieka psychologiczna
  – Aleksandra Tomaszek
 5. Dyskusja
12:00 - 13:00
Sala wykładowa - Hala V

Sesja sponsorowana firmy Servier:
Prewencja niewydolności serca z perspektywy kontinuum sercowo-naczyniowego
Przewodnicząca: Ewa Straburzyńska-Migaj (Poznań)

 1. Nadciśnienie tętnicze i przewlekłe zespoły wieńcowe a niewydolność serca.
  – Piotr Jankowski (Warszawa)
 2. Cukrzyca typu 2 a niewydolność serca.
  – Marianna Bąk (Warszawa)
 3. Prewencja niewydolności serca. Czy coś jeszcze?
  – Ewa Straburzyńska-Migaj (Poznań)
Sala wykładowa - Kinowa

Sesja: Etiologia w niewydolności serca ma szczególne znaczenie – sesja przypadków
Przewodniczący: Michał Bohdan (Gdańsk), Marta Kałużna-Oleksy (Poznań)

 1. Pacjent z OZW i wstrzasem kardiogennym
  – Jacek Niedziela (Zabrze)
 2. Pacjent z przerostem lewej komory
  Ewa Dziewięcka (Kraków)
 3. Pacjent z wrodzoną wadą serca
  – Agata Bielecka-Dąbrowa (Łódź)
 4. Pacjent z dystrofią Duchenne'a
  – Anna Szyszkowska (Białystok)
13:00 - 14:00
Hall

Przerwa lunchowa

14:00 - 15:00
Sala wykładowa - Hala V

Grant Naukowy firmy AstraZeneca:
Rewolucjonizując niewydolność serca czyli jak w praktyce wdrożyć najnowsze dostępne rozwiązania?
Przewodnicząca: Jadwiga Nessler (Kraków)

 1. Jesteśmy świadkami przełomu.... jak identyfikować, diagnozować i postępować z pacjentami z EF>40%?
  – Małgorzata Lelonek (Łódź)
 2. Klucz do poprawy rokowań w niewydolnosci serca EF ≤ 40% - co jeszcze można zrobić?
  – Piotr Rozentryt (Zabrze)
 3. Rewoulcja czy jednak ewolucja – jaka jest rola kardiologa w systemie opieki koordynowanej ?
  – Agnieszka Mastalerz-Migas (Wrocław)
Sala wykładowa - Kinowa

14.00 - 14.30
Wykład ekspercki
Arytmia komorowa i NZS – najważniejsze przesłanie wytycznych 2022

– Beata Wożakowska-Kapłon (Kielce)

14.30 - 15.00
Wykład ekspercki
Telerehabilitacja w niewydolności serca – doświadczenia polskie
– Ewa Piotrowicz (Warszawa)

15:00 - 15:45
Sala wykładowa - Hala V

Sesja sponsorowana firmy Bayer:
Zaostrzenie niewydolności serca – Verquvo (werycyguat) w HFrEF
Przewodnicząca: Małgorzata Lelonek (Łódź)

 1. Niezaspokojone potrzeby w niewydolności serca z obniżoną frakcją wyrzutową
  Małgorzata Lelonek (Łódź)
 2. Werycyguat w leczeniu pacjenta po zaostrzeniu niewydolności serca
  Piotr Ponikowski (Wrocław)

  Dyskusja
Sala wykładowa - Kinowa

15:00 - 15:30
Wykład ekspercki
Personalizacja w okresie okołowypisowym

– Jadwiga Nessler (Kraków)

15:45 - 17:15
Sala wykładowa - Hala V

Sesja sponsorowana firmy Boehringer-Ingelheim:
Kalejdoskop niewydolności serca
Przewodnicząca: Małgorzata Lelonek (Łódź)

 1. Niewydolność serca niezależnie od frakcji wyrzutowej. Przypadek z HFrEF
  Agnieszka Pawlak (Warszawa)
 2. HFpEF. Przypadek z wielochorobowością
  Anna Tomaszuk-Kazberuk (Białystok)
 3. Zaostrzenie niewydolności serca. Przypadek kliniczny
  Ewa Straburzyńska-Migaj (Poznań)

  Dyskusja 
Sala wykładowa - Kinowa

Sesja: Obrazowanie i monitorowanie pacjenta z niewydolnością serca
Przewodniczący: Jarosław D. Kasprzak (Łódź), Paweł Rubiś (Kraków), Marek Gierlotka (Opole)

 1. Niedomykalność mitralna oraz procedura Mitraclip z perpsektywy echokardiografisty
  Zofia Oko-Sarnowska (Poznań)
 2. USG płuc w AHF – rola diagnostyczna i w monitorowaniu
  Dorota Sobczyk (Kraków)
 3. Kardiomiopatia przerostowa
  Anna Furman-Niedziejko (Kraków)
 4. Rozpoznanie nadciśnienia płucnego A.D. 2023
  Jarosław D. Kasprzak (Łódź)
17:15 - 17:30
Hall

Przerwa kawowa

17:30 - 18:30
Sala wykładowa - Hala V

Sesja Inauguracyjna:
Niewydolność serca w Polsce 2023:

 • z perspektywy Przewodniczącej Asocjacji Niewydolności Serca PTK
  – Małgorzata Lelonek (Łódź)
 • z perspektywy Konsultanta Krajowego
  – Tomasz Hryniewiecki (Warszawa)

Opieka koordynowana w POZ szansą dla niewydolności serca
– Jadwiga Nessler (Kraków)
Pełnomocnik ZG PTK ds. Kompleksowej Opieki nad Pacjentami z Niewydolnością Serca

Nowe perspektywy telekardiologii
– Ewa Piotrowicz (Warszawa)

Podsumowanie Dni Świadomości Niewydolności Serca 2023
– Marta Sułkowska (Warszawa)

Ogłoszenie wyników sesji streszczeń
– Paweł Rubiś (Kraków)

18:30 - 19:30
Sala wykładowa - Hala V

Walne Zgromadzenie Członków Asocjacji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Sobota
8:30 - 10:30
Sala wykładowa - Hala V

8:30 - 9:30
Sesja Pro/Contra: Personalizacja terapii w kardiomiopatii rozstrzeniowej i zapaleniu mięśnia serca 
Prowadzenie: Agnieszka Pawlak (Warszawa), Paweł Rubiś (Kraków)

I – Prewencja nagłego zgonu sercowego w kardiomiopatii rozstrzeniowej – co nowego?

 • Przedstawienie przypadku:
  – Sylwia Wiśniowska-Śmiałek (Kraków)
 • Komentarz I: Rosnące znaczenie obrazowania i badań genetycznych
  Paweł Rubiś (Kraków)
 • Komentarz II: Czy badanie elektrofizjologiczne wraca do „łask”?
  Michał Marchel (Warszawa)
 • Dyskusja

II – Zapalenie mięśnia sercowego – co z etiologią? 

 • Przedstawienie przypadku:
  Agnieszka Nazaruk (Warszawa)
 • Komentarz I: Pro – czy możemy skutecznie leczyć chorego z zapaleniem mięśnia sercowego?
  – Agnieszka Pawlak (Warszawa)
 • Komentarz II: Contra – czy możemy skutecznie leczyć chorego z zapaleniem mięśnia sercowego?
  – Krzysztof Ozierański (Warszawa)
 • Dyskusja

9:30 - 10:30
Sesja Kardioonkologia w pigułce
Przewodniczący: Małgorzata Lelonek (Łódź), Sebastian Szmit (Warszawa)

 1. Wprowadzenie
  – Małgorzata Lelonek (Łódź)
 2. Kardiotoksycznosć i odmienności niewydolności serca
  – Sebastian Szmit  (Warszawa)
 3. Leczenie przeciwzakrzepowe w różnych scenariuszach
  – Anna Tomaszuk-Kazberuk (Białystok) 
Sala warsztatowa - A

Warsztaty echokardiograficzne. Zaawansowana ocena niewydolności serca.
Jarosław D. Kasprzak (Łódź), Piotr Lipiec (Łódź)

Na warsztaty obowiązują zapisy poprzez wysłanie zgłoszenia na adres mailowy: niewydolnosc@cowalski.pl 

10:30 - 10:45
Hall

Przerwa kawowa

10:45 - 11:45
Sala wykładowa - Hala V

Sesja Focus: Migotanie przedsionków w niewydolnosci serca – czy wszystko już wiadomo?
Przewodniczący: Anna Tomaszuk-Kazberuk (Białystok), Agnieszka Pawlak (Warszawa), Marcin Grabowski (Warszawa)

 1. Kardiolog nieinwazyjny
  – Ewa Straburzyńska-Migaj (Poznań)
 2. Echokardiografista
  – Agnieszka Pawlak (Warszawa)
 3. Elektrofizjolog
  – Michał Marchel (Warszawa)

  Panel dyskusyjny:
  Agnieszka Pawlak, Ewa Straburzyńska-Migaj, Anna Tomaszuk-Kazberuk, Marcin Grabowski, Michał Marchel
Sala wykładowa - Kinowa

10:45 - 11:00
Wykład ekspercki sponsorowany przez firmę Novartis
Dlaczego pacjent z niewydolnością serca w NYHA II potrzebuje zmiany terapii?
– Paweł Rubiś (Kraków)

11.00 - 11.15
Wykład ekspercki sponsorowany przez firmę Pfizer
Amyloidoza transtyretynowa serca – współczesny obraz kliniczny i leczenie
– Katarzyna Holcman (Kraków)

11:15 - 11:45
Wykład ekspercki pod patronatem firmy Pfizer
Kontekst infekcyjny niewydolności serca
– Adam Antczak (Łódź)

 

11:45 - 13:15
Sala wykładowa - Hala V

Sesja: Zaawansowana niewydolność serca – wybrane aspekty
Przewodniczący: Ewa Straburzyńska-Migaj (Poznań), Przemysław Leszek (Warszawa), Marcin Gruchała (Gdańsk)

 1. Postępowanie u pacjenta z przewlekłą chorobą nerek
  – Michał Bohdan (Gdańsk)
 2. Kacheksja sercowa patogeneza, zapobieganie i leczenie
  – Karol Kamiński (Białystok)
 3. LVAD - dla kogo? Wyzwania i perspektywy
  – Karol Wierzbicki (Kraków)
 4. Telemedycyna i opieka ambulatoryjna
  – Marcin Grabowski (Warszawa)
Sala wykładowa - Kinowa

11:45 - 12:00
Wykład ekspercki sponsorowany przez firmę Novo Nordisk
Nowa odsłona HFpEF 2023
– Małgorzata Lelonek (Łódź)

12:15 - 13:15
Sesja Nowości z Kongresu HFA ESC 2023. Sesja HOT i HFA Young
Przewodniczący: Małgorzata Lelonek (Łódź), Agnieszka Pawlak (Warszawa), Paweł Rubiś (Kraków)

 1. Zaostrzenie niewydolności serca - nowa definicja, implikacje kliniczne – Mateusz Sokolski (Wrocław)
 2. HFrEF – Marta Załęska-Kocięcka (Warszawa)
 3. HFpEF – Michał Bohdan (Gdansk)
 4. Elektroterapia i leczenie inwazyjne – Krzysztof Ozierański (Warszawa)

  Dyskusja
13:15 - 13:30
Hall

Przerwa kawowa

13:30 - 14:00
Sala wykładowa - Hala V

Wykład ekspercki
Ostra niewydolność serca. Leki ino-/wazoaktywne – recepta na stosowanie
– Agnieszka Tycińska (Białystok)

Sala wykładowa - Kinowa

Wykład ekspercki sponorowany przez firmę Ewopharma
Niedobór żelaza w niewydolności serca – jak identyfikuję i jak leczę
– Ewa Jankowska (Wrocław)

14:00 - 15:00
Sala wykładowa - Hala V

Sesja: Diuretyki – dodatek do złotej czwórki farmakoterapii niewydolności serca, czy klucz do sukcesu.
Przewodniczący: Karol Kamiński (Białystok), Piotr Rozentryt (Zabrze), Paweł Rubiś (Kraków)

 1. Zastój narządowy – różne mechanizmy, obrazy kliniczne, odmienne postępowanie
  – Piotr Rozentryt (Zabrze)
 2. Diuretyki pętlowe – takie same czy odmienne. Nowe dane nowe pytania
  – Piotr Rozentryt (Zabrze)
 3. Świat nie kończy się na diuretykach pętlowych – on się dopiero rozpoczyna.
  – Jacek Niedziela (Zabrze)
 4. Skuteczne leczenie zastoju to nie wyłącznie diuretyki – postępowanie warunkowane fenotypem    
  – Karol Kamiński (Białystok)
Sala wykładowa - Kinowa

Sesja Focus: Implementacja wytycznych 2021
Przewodniczące: Agnieszka Pawlak (Warszawa), Agnieszka Tycińska (Białystok)

 1. ... z perspektywy współautora wytycznych
  – Ewa Jankowska (Wrocław)
 2. ... z perspektywy krajowej
  – Małgorzata Lelonek (Łódź)
 3. Edukacja w niewydolności serca dane polskie
  – Michał Bohdan (Gdańsk)

  Panel dyskusyjny:
  Małgorzata Lelonek, Agnieszka Pawlak, Michał Bohdan, Ewa Jankowska, Agnieszka Tycińska
15:00 - 16:00
Hall

Lunch

ul. Łąkowa 29
90-554 Łódź
tel: +48 42 208 80 00
e-mail: lcjdl.res@hilton.com

Rezerwacje pokoi jedno lub dwuosobowych ze śniadaniem:
Specjalnie dla uczestników konferencji 15% zniżki od ceny dnia. 

Hasło: Konferencja ANS 2023

Platynowy sponsor

Srebrny Sponsor

Brązowy Sponsor

Partner

Wystawca